Werkwijze

We werken vanuit een strategisch plan en stellen altijd samen met onze opdrachtgever de doelen vast zodat iedereen weet waar we naartoe werken. Onze werkprocessen richten we zo praktisch mogelijk in, zonder onnodig administratief werk. Wij zijn jouw partner, adviseur én dienstverlener: creatief en technisch. Samen streven we naar een langdurige relatie gericht op groei.

Creativity Technology (1)

GO & GROW

Webwonders werkt volgens de GO & GROW methode. Deze methode is door ons in de praktijk ontwikkeld en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als dé ideale houvast voor ieder webproject.

Deze methode houdt in dat er altijd gestart wordt met een grondige analyse. Dan wordt er een stabiele basis neergezet die in de praktijk getest wordt. We gaan observeren, meten en leren en op basis daarvan ontwikkelen we door. Niet lukraak, maar aan de hand van doelstellingen; vooraf bepaalde stippen op de horizon. Immers, zo zijn wij van mening, zonder doelen kun je niet scoren.

Gogrow Icon

GO & GROW stappenplan

Stap 1. GROW assessment

In deze stap:

  • bepalen we samen realistische doelen;
  • analyseren we de huidige situatie;
  • bespreken we de opties om de doelen te bereiken en de haalbaarheid ervan;
  • schetsen we de beste route naar de doelstellingen;
Stap 2. Keep it going

Het is van belang de huidige systemen en data veilig te stellen en draaiend te houden. Kritisch bekijken we de huidige basis en handelen snel, daar waar nodig.

Stap 3. Roadmap

Aan de hand van de GROW assessment stellen we een roadmap op, inclusief SMART-doelstellingen. Vage, niet concrete doelen leiden nergens toe, SMART doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, hierdoor kunnen we scherp blijven en continue bijsturen. 

Stap 4. Fix the basics

Nadat de roadmap is opgezet bouwen we een veilig en schaalbaar fundament: het Minimum Viable Product (MVP) of strategisch aanvalsplan. Een moderne, stabiele basis vanuit waar we gaan werken aan groei. 

Stap 5. Live!

Met de basis gaan we live en dan start het echte leren vanuit de praktijk. Hiervoor analyseren, testen en meten we resultaten, activiteiten en ervaringen. Dit pakken we periodiek samen in heldere rapportages, te gebruiken als gespreksstof.

Stap 6. Grow

Op basis van wat we in de praktijk geleerd hebben, gaan we stapsgewijs bouwen aan verder online succes. Stapsgewijs realiseren we online groei. 

 

Met deze weloverwogen en gestructureerde aanpak maken wij van ieder webproject een succes. 

Benieuwd of onze werkwijze bij jou past?

We vertellen je graag hoe deze werkwijze van jouw project een succes maakt!

Neem contact op