Skip to the content

We werken vanuit een strategisch plan en stellen altijd samen met onze opdrachtgever de doelen vast zodat iedereen weet waar we naartoe werken. Onze werkprocessen richten we  zo praktisch mogelijk in, zonder onnodig administratief werk.

GO & GROW

Webwonders werkt volgens de GO & GROW methode. Deze methode is door ons in de praktijk ontwikkeld en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als dé ideale houvast voor ieder webproject.

Deze methode houdt in dat er altijd gestart wordt met een grondige analyse. Dan wordt er een stabiele basis neergezet die in de praktijk getest wordt. We gaan observeren, meten en leren en op basis daarvan ontwikkelen we door. Niet lukraak, maar aan de hand van doelstellingen; vooraf bepaalde stippen op de horizon. Immers, zo zijn wij van mening, zonder doelen kun je niet scoren.

GO & GROW stappen

Stap 1. GROW assessment

In deze stap:

  • bepalen we samen realistische doelen;
  • analyseren we de huidige situatie;
  • bespreken we de opties om de doelen te bereiken en de haalbaarheid ervan;
  • schetsen we de beste route naar de doelstellingen;
  • inventariseren we mogelijke risico’s en obstakels en omschrijven deze.

 

Stap 2. Keep it going

Het is van belang de huidige systemen veilig te stellen en draaiend houden. Kritisch bekijken we de huidige basis en handelen snel, daar waar nodig.

 

Stap 3. Roadmap

Aan de hand van de GROW assessment stellen we een roadmap op, inclusief SMART-doelstellingen.

 

Stap 4. Fix the basics

Nadat de roadmap is goedgekeurd bouwen we een veilig en schaalbaar fundament: het Minimum Viable Product (MVP). Een moderne, stabiele basis vanuit waar we gaan werken aan groei.

 

Stap 5. Live!

Met de basis gaan we live en dan start het echte leren vanuit de praktijk. Hiervoor analyseren, testen en meten we resultaten, activiteiten en ervaringen. Dit pakken we periodiek samen in heldere rapportages, te gebruiken als gespreksstof.

 

Stap 6. Grow

Op basis van wat we in de praktijk geleerd hebben, gaan we stapsgewijs bouwen aan verder online succes.

 

Met deze weloverwogen en gestructureerde aanpak maken wij van ieder webproject een succes.

 

We make the web work for you

We geloven dat de inzet van internettechnologie onmisbaar is om zakelijk succesvol te zijn. Door het bouwen van online oplossingen laten we het web voor jou werken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meld je dan nu aan voor een gratis adviesgesprek en kijk met een van onze specialisten waar online groeikansen voor jouw organisatie liggen.