Skip to content

Privacystatement

Webwonders B.V.

Doeleinden verwerking
Webwonders B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: Het analyseren van gebruikersgegevens, het verbeteren van de website en onze dienstverlening, en het voeren van correspondentie met bezoekers die hun contactgegevens achterlaten op de website.

Wettelijke grondslag verwerking
Webwonders B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Webwonders B.V. : Het analyseren van bezoekers- en klantgegevens voor relatiebeheer. We gebruiken hiervoor een aan de website gekoppeld CRM systeem.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Webwonders B.V. 
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Webwonders B.V. verstrekt, dan worden wel gegevens over de browser van uw computer of device, waaronder het Ipadres, de locatie, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt opgeslagen.

Webwonders B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Webwonders B.V. hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: activiteit contacten (inactieve contacten worden periodiek verwijderd).

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
Webwonders B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens. Webwonders B.V. hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: het via het CRM pakket verrijken van uw gegevens met (bedrijfs)gegevens uit andere bronnen.
Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het krijgen van inzicht in sitebezoek en gebruik en het kwalificeren van potentiële leads.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Als betrokkene heeft u ook het recht Webwonders B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Webwonders B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Webwonders B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via email een verzoek in te dienen. Wij zullen dan contact met u opnemen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Webwonders B.V. 
Klokgebouw 262 
5617AC Eindhoven
info@webwonders.nl

Tel: 040 82 00 393

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Webwonders B.V., neem dan contact op met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.